Ринковий нагляд

 ПЛАН ЗДІЙСНЕННЯ РИНКОВГО НАГЛЯДУ НА 2014 РІК (завантажити)  

Відповідно до Законів України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції та «Про загальну безпечність нехарчової продукції», які встановлюють правові та організаційні засади здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції – Держгірпромнагляд є органом з державного ринкового нагляду.

Цвєткова Олена Іванівна

Зав.сектором ринкового нагляду Цвєткова Олена Іванівна


Згідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. N 573 «ПЕРЕЛІК органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності» сферою відповідальності Держгірпромнагляду є:


• Засоби індивідуального захисту;
• Прості посудини високого тиску;
• Ліфти;
• Канатні дороги для перевезення пасажирів;
• Знаки безпеки і захисту здоров’я працівників;
• Обладнання що працює під тиском;
• Вибухові матеріли промислового призначення


Метою здійснення державного ринкового нагляду є вжиття заходів щодо нехарчової продукції, яка становить загрозу суспільним інтересам споживачів чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам чинного законодавства.


Заходами ринкового нагляду є: 

1) перевірки характеристик продукції, у тому числі відбір зразків продукції та їх експертиза (випробування); 
2) обмежувальні (корегувальні) заходи, що включають: 
а) обмеження надання продукції на ринку; 
б) заборону надання продукції на ринку; 
в) вилучення продукції з обігу; 
г) відкликання продукції; 
3) контроль стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів; 
4) попередження органами ринкового нагляду споживачів (користувачів) про виявлену цими органами небезпеку, що становить продукція. 

Відповідно до статті 7 Закону про безпечність продукції споживачі (користувачі) мають право звертатися до органів державного ринкового нагляду за захистом порушеного права на безпечність продукції. Звернення громадян повинні бути оформлені відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян».

Вимоги до звернення: У зверненні має бути зазначено: Назва підприємства (організації), суб’єкта господарювання, його адреса (прізвище, імя, по батькові, місце проживання громадянина), контактний номер телефону, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано відповідальною особою, заявником (заявниками), із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Поштова та електронна адреси, за якими можуть подаватися звернення споживачів (користувачів) до теруправління Держгірпромнагляду у Харківській області:

начальник теруправління

Пантелєєв Ігор Васильович

61002, м. Харків, вул. Артема, 40

Завідуючий сектором ринкового нагляду

Цвєткова Олена Іванівна

Тел.705-17-20 E-mai: kharkov.rn@ukr.net

 

Заступник начальника відділу кадрового та юридичного забезпечення, запобігання і протидії корупції та діловодства

Кітаєва Юлія Олегівна

Тел. 757 – 44-83