‘Методична допомога інспектору’

20.06.2012

З 15 червня 2012 року вступив в дію Закон України від 24 травня 2012 року №4837-VI «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці та охорону надр»

Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при розробці родовищ прісних підземних вод

Затверджено: Наказ Держпромгірнагляду МНС України від 24.03.2006 № 51 Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при розробці родовищ прісних підземних вод I. Загальна частина Відповідно до вимог основ Кодексу України про надра, Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Водного кодексу України, а також Положення про Державний департамент промислової безпеки, охорони [...]

Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при використанні і переробці мінеральної сировини

Завтерджено: Наказ Держпромгірнагляду МНС України від 24.03.2006 № 51 Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при використанні і переробці мінеральної сировини I. Загальні положення Відповідно до Кодексу України про надра, «Положення про Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду», «Єдиних правил охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин», «Положення [...]

Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу

Загальна частина Методичні рекомендації розроблено на допомогу державному інспектору, який здійснює державний нагляд за охороною надр в нафтогазовидобувному комплексі. Для проведення робіт з метою геологічного вивчення та промислової розробки нафтогазоносних надр, надрокористувач повинен мати наступну проектну документацію: проект пошуку перспективних на вуглеводні площі або розвідки конкретних родовищ (площ); проект будівництва свердловин на нафту і газ; [...]